Heeft een bedrijfswagen voordelen voor een werknemer?

Zowel in Nederland als in België zijn er werkgevers die aan het personeel een bedrijfswagen of bedrijfsauto beschikbaar stellen. Een bedrijfswagen of een bedrijfsauto betekent hetzelfde. In ieder geval is een bedrijfswagen een motorvoertuig dat van de werkgever of door een werkgever aan een personeelslid beschikbaar wordt gesteld. Vaak gebeurt dit via een gespecialiseerde derde partij. De beschikbaarstelling van een bedrijfswagen heeft als belangrijkste doel om de werknemer zijn of haar functie te kunnen laten uitvoeren en zeker te zijn van de bedrijfszekerheid van de auto en de uitstraling die bij de functie hoort.

De voorwaarden om in een bedrijfswagen te mogen rijden

De meeste werkgevers stellen voorwaarden aan de werknemer als deze een bedrijfswagen ter beschikking krijgt. Bij indiensttreding of bij functiewisseling worden de voorwaarden met de werknemer besproken en vaak door de werkgever in een autoregeling en/of individuele overeenkomst vastgelegd. De meeste afspraken tussen werkgever en werknemer gaan over het gebruik van de auto, over de wijze van schade-afhandeling en het brandstofgebruik. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het gebruik van de auto tijdens en na werkzaamheden, het zogenoemde privégebruik van de bedrijfswagen door de werknemer. Het gaat dan om het woon-/werkverkeer en hoe de werkgever omgaat met de gereden privékilometers. Soms mag de werknemer alleen in werktijd in een bedrijfswagen rijden. Per werkgever en per werknemer kunnen de voorwaarden dus sterk verschillen. 

Heeft een bedrijfswagen voordelen voor een werknemer?

Veel werknemers vinden het ter beschikking krijgen van een bedrijfsauto door de werkgever leuk en zijn daar ook gevoelig voor. De beschikbaar gestelde auto kan zelfs in een bedrijf zeer verschillend zijn. Zo zijn er personenauto's, zware bedrijfswagens met veel en weinig laadruimte. Met andere woorden de beschikbaar gestelde auto wordt afgestemd op de functie en de soort werkzaamheden die met de bedrijfswagen moet worden uitgevoerd.

Voordelen voor werkgevers

Dat werkgevers een auto aan het personeel beschikbaar stellen heeft een zakelijk motief. Enerzijds weet de werkgever dan zeker dat de bedrijfszekerheid van de auto optimaal is en anderzijds bespaart de werkgever kosten. Een werkgever kan een werknemer beter een auto beschikbaar stellen, die ook privé mag worden gebruikt, dan een werknemer een loonsverhoging te geven. Dat is de eenvoudige verklaring waarom er zoveel door de werkgever beschikbare auto's over de (auto)wegen rijden. Vaak zijn de auto's voorzien van reclameuitingen of van logo's van het bedrijf. Ook deze uitingen kan de werkgever meer opdrachten opleveren en naast tevreden werknemers door de reclame op de auto ook nog meer nieuwe en tevreden klanten.

Delen